Práce s kritérii v geometrii na 1. stupni

Postup FH: Práce s kritérii v geometrii na 1. stupni
Postup FH: Práce s kritérii v geometrii na 1. stupni
Příloha 1: Příprava hodiny
Příloha 1: Příprava hodiny
Příloha 2: Schody – zadání úkolů
Příloha 2: Schody – zadání úkolů
Příloha 3: Kritéria – popis
Příloha 3: Kritéria – popis
Příloha 4: Kartičky
Příloha 4: Kartičky
Příloha 5: Co je obvod
Příloha 5: Co je obvod
Příloha 7: Komentáře k videu Zpětná vazba rýsování
Příloha 7: Komentáře k videu Zpětná vazba rýsování
Příloha 9: Komentáře k videu Hodnocení schodů kopie
Příloha 9: Komentáře k videu Hodnocení schodů   kopie
Příloha 10: Sešity A–F
Příloha 10: Sešity A–F
Příloha 11: Komentáře k žákovským pracím (sešit A–F)
Příloha 11: Komentáře k žákovským pracím (sešit A–F)

V hodině geometrie jsem využila práci s kritérii, vrstevnické hodnocení a sebehodnocení. Se všemi těmito postupy jsou žáci zvyklí pracovat.

Práce s kritérii – společně stanovená kritéria ve dvou rovinách: rýsování a práce na zadaných úkolech. Kritéria jsme s žáky společně stanovili na základě předchozí skupinové diskuze a také na základě zkušeností z jiných hodin geometrie.

Videa k materiálu jsou k dispozici na:

Příloha 6: Zpětná vazba rýsování

Příloha 8: Hodnocení schodů

 

Štítky