Práce s cíli v měsíčním a týdenním plánu na 2. stupni ZŠ

Postup FH: Práce s cíli v měsíčním a týdenním plánu na 2. stupni ZŠ
Postup FH: Práce s cíli v měsíčním a týdenním plánu na 2. stupni ZŠ
Příloha 1: Starověké Řecko – tematický a časový scénář, souhrnné a dílčí vzdělávací cíle
Příloha 1: Starověké Řecko – tematický a časový scénář, souhrnné a dílčí vzdělávací cíle
Příloha 2a: Naskenovaný komiksový příběh Minojská civilizace na Krétě
Příloha 2a: Naskenovaný komiksový příběh Minojská civilizace na Krétě
Příloha 2b: Naskenovaný komiksový příběh Čas hrdinů a mýtů − Mykény a mořské národy
Příloha 2b: Naskenovaný komiksový příběh Čas hrdinů a mýtů − Mykény a mořské národy
Příloha 2c: Rozpis úkolů k tématu Minojská a mykénská civilizace
Příloha 2c: Rozpis úkolů k tématu Minojská a mykénská civilizace
Příloha 3a: Rozpis úkolů k tématu Temná století Řecka
Příloha 3a: Rozpis úkolů k tématu Temná století Řecka
Příloha 3b: Pracovní list k řeckému mýtu Daidalos a Ikaros
Příloha 3b: Pracovní list k řeckému mýtu Daidalos a Ikaros
Příloha 3c: Pracovní list k řeckému mýtu Orfeus
Příloha 3c: Pracovní list k řeckému mýtu Orfeus
Příloha 3d: Pracovní list k řeckému mýtu Prometheus
Příloha 3d: Pracovní list k řeckému mýtu Prometheus
Příloha 4a: Rozpis úkolů k tématu Archaické období Řecka (Athény a Sparta)
Příloha 4a: Rozpis úkolů k tématu Archaické období Řecka (Athény a Sparta)
Příloha 4b: Prezentace Polis, Athény, Sparta
Příloha 4b: Prezentace Polis, Athény, Sparta
Příloha 4c: Pracovní list k tématu Archaické období Řecka
Příloha 4c: Pracovní list k tématu Archaické období Řecka
Příloha 4d: Naskenovaný text učebnice Nová škola, Dějepis 6
Příloha 4d: Naskenovaný text učebnice Nová škola, Dějepis 6
Příloha 5a: Rozpis úkolů k tématu Klasické období Řecka a příklady žákovské práce
Příloha 5a: Rozpis úkolů k tématu Klasické období Řecka a příklady žákovské práce
Příloha 5b: Naskenovaný text učebnice Nová škola, Dějepis 6
Příloha 5b: Naskenovaný text učebnice Nová škola, Dějepis 6
Příloha 6a: Hodnocení žáků hry RISKUJ v MS Forms
Příloha 6a: Hodnocení žáků hry RISKUJ v MS Forms
Příloha 6b: Ukázka žákovského sebehodnocení „Jak to vidím já“
Příloha 6b: Ukázka žákovského sebehodnocení „Jak to vidím já“
Příloha 7a: Rozpis úkolů k tématu Řecko pod nadvládou Makedonie I
Příloha 7a: Rozpis úkolů k tématu Řecko pod nadvládou Makedonie I
Příloha 7b: Ukázka žákovských prací, sebehodnocení a zpětné vazby v tématu Řecko pod
Příloha 7b: Ukázka žákovských prací, sebehodnocení a zpětné vazby v tématu Řecko pod
Příloha 8a: Rozpis úkolů k tématu Řecko pod nadvládou Makedonie II
Příloha 8a: Rozpis úkolů k tématu Řecko pod nadvládou Makedonie II
Příloha 8b: Ukázka žákovských prací, sebehodnocení a zpětné vazby v tématu Řecko pod nadvládou Makedonie II
Příloha 8b: Ukázka žákovských prací, sebehodnocení a zpětné vazby v tématu Řecko pod nadvládou Makedonie II
Příloha 9a: Rozpis úkolů k tématu Kultura starověkého Řecka I
Příloha 9a: Rozpis úkolů k tématu Kultura starověkého Řecka I
Příloha 9b: Kultura starověkého Řecka − podklad pro myšlenkové mapy
Příloha 9b: Kultura starověkého Řecka − podklad pro myšlenkové mapy
Příloha 9d: Ukázka žákovských myšlenkových map a zpětné vazby učitele v tématu Kultura starověkého Řecka I
Příloha 9d: Ukázka žákovských myšlenkových map a zpětné vazby učitele v tématu Kultura starověkého Řecka I
Příloha 10a: Rozpis úkolů k tématu Kultura starověkého Řecka II
Příloha 10a: Rozpis úkolů k tématu Kultura starověkého Řecka II
Příloha 10b: Ukázka žákovských prací v tématu Kultura starověkého Řecka II
Příloha 10b: Ukázka žákovských prací v tématu Kultura starověkého Řecka II

Předkládaný materiál poskytuje ukázku práce s cíli v dlouhodobém i krátkodobém časovém horizontu. Jeho účelem je představit využitelnost a smysluplnost stanovování kritérií a práce s nimi, a to pro všechny strany vzdělávacího procesu (učitel – žák – rodič). Zaměřuje se proto především na samotnou fázi plánování a strukturalizace výuky, ale též na ukázku její realizace, tedy jakým konkrétním způsobem bylo u žáků cílů dosahováno.

Videa k materiálu jsou k dispozici na:

Příloha 9c: Kultura starověkého Řecka – podklad pro myšlenkové mapy

 

Štítky