Tvorba kritérií pro hodiny dílen čtení s důrazem na rozvoj sebehodnocení žáků

Postup FH: Tvorba kritérií pro hodiny dílen čtení s důrazem na rozvoj sebehodnocení žáků
Postup FH: Tvorba kritérií pro hodiny dílen čtení s důrazem na rozvoj sebehodnocení žáků
Příloha 1: Holistická sada kritérií pro čtení ve čtenářské dílně (Starý, Laufková 2016)
Příloha 1: Holistická sada kritérií pro čtení ve čtenářské dílně (Starý, Laufková 2016)
Příloha 2: Sada kritérií pro hodnocení v dílně čtení (se čtenářskými strategiemi)
Příloha 2: Sada kritérií pro hodnocení v dílně čtení (se čtenářskými strategiemi)
Příloha 3: Sebehodnocení žáků podle kritérií práce v dílně čtení (se čtenářskými strategiemi)
Příloha 3: Sebehodnocení žáků podle kritérií práce v dílně čtení (se čtenářskými strategiemi)
Příloha 4: Sada kritérií pro hodnocení v dílně čtení (bez čtenářských strategií)
Příloha 4: Sada kritérií pro hodnocení v dílně čtení (bez čtenářských strategií)

Z metod formativního hodnocení jsem využila práci s kritérii, která jsem však nevytvářela s žáky, ale sama. Jednalo se o kritéria hodnotící kvalitu odvedených úkolů, které byla zaměřeny na práci se čtenářskými strategiemi v hodinách dílen čtení a zároveň na chování žáků v těchto hodinách. Součástí bylo i stručné sebehodnocení žáků podle tabulky kritérií.

Štítky